જાણો ક્યાં છે ભારતમાં સોનાની ખાણો ? દર વર્ષે કેટલા પ્રમાણમાં સોનાનું ઉત્પાદન થાય છે ?

જાણો ક્યાં છે ભારતમાં સોનાની ખાણો ?

જાણો ક્યાં છે ભારતમાં સોનાની ખાણો ? : સોનુ સમગ્ર વિશ્વમાં ચમકતો અને સૌથી કીમતી ધાતુ તરીકે ઓળખાય છે. સોનુ સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક ખૂણાઓમાં કાઢવામાં આવે છે. સોનુ કાઢવાના ક્ષેત્રમાં ભારતનું પણ નામ સામેલ છે. સૌથી વધારે સોનુ કાઢવાના ક્ષેત્રમાં ચાઇના નું નામ સૌથી મોખરે છે. આ માહિતીમાં ભારતીય સોનાની ખાનો વિશે સવિસ્તાર માહિતી આપવામાં … Read more

Top 10 Highest Paying States In India : સૌથી વધુ સેલેરી ધરાવતા 10 રાજ્યો ની માહિતી, જુઓ આ યાદીમાં ગુજરાતનો ક્રમ કેટલો છે ?

Top 10 Highest Paying States In India

Top 10 Highest Paying States In India : આજના ચાલતા સ્પર્ધાત્મક યુગમાં  અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી સારી નોકરી અને સારો પગાર મળવો જોઈએ આ દરેક યુવાનનું હેતુ હોય છે. જ્યારે આ યુવાનો નોકરીની શરૂઆત કરે છે, ત્યારે મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. એવો જ એક પ્રશ્ન વિષય આપણે આજે વાત કરીશું, સૌથી વધુ વેતન … Read more

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!